IMG_1211.jpg

PEACEMAKERS FINLAND

Zen Peacemakers Internationalin paikallisjärjestö

Logo_ White on Rakusu.jpg
IMG_3747.jpg

PEACEMAKERS FINLANDIN UUTISET

Aamumeditaatiot keskiviikkoisin klo 8:00–8:40. Lue lisää

Liity sähköpostilistalle ja saat lisätietoa toiminnastamme, verkkotapaamistasta Zen Peacemakers Hive-alustan kautta. Samalla löydät lisätietoa kansainvälisistä opetuksista, meditaatioista ja opetuksista. Lue lisää

 

____________________________


Peacemakers Finland on sōtō-zen-koulukuntaan kuuluva osallistuvan buddhalaisuuden ryhmä, joka omistautunut opiskelemaan ja kehittämään menetelmiä, jotka tähtäävät elämän yhteenkietoutuneisuuden oivaltamiseen. Tutkimme henkisen harjoituksen menetelmiä, jotka kultivoivat kykyämme myötätuntoiseen toimintaan ja elämän ykseyden kokemiseen sekä auttavat meitä elämään rauhanomaista elämää kaikkien elämänmuotojen kanssa. 

Vaikka elämmekin ekologisen ja sosiaalisen kriisin aikakautta, luova ja kestävä tulevaisuus on edelleen mahdollinen. Tämä tulevaisuus riippuu kuitenkin arvojemme ja tietoisuutemme muutoksesta, sekä sosioekonomisten muotojen muutoksesta, jotka nykypäivänä muokkaavat yksilöiden ja yhteiskuntien toimintaa. 

Toimintamme tarkoituksena on kannustaa ihmisiä laajamittaiseen muutokseen, jossa henkilökohtaiset oivallukset aktivoituvat toiminnaksi, missä henkiset saavutukset muuttuvat sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi. Henkilökohtainen kasvu muuttuu näin vaikuttamiseksi ja jossa yksilön mielikuvituksen voima inspiroi muitakin toimimaan!

Peacemakers Finland järjestää kaikille avointa meditaatio-ohjausta ja paikan harjoittaa meditaatiota yhdessä toisten kanssa. Järjestämme myös retriittejä ja työpajoja, joiden kautta yksittäiset harjoittajat voivat syventää omaa toimintaansa koko maailman välikappaleena. Työpajat ja retriitit ovat avoimia kaikille.

Kannustamme aktivisteja, taiteilijoita ja kaikenlaisia toimijoita perustamaan toimintansa meditaatioharjoituksesta kumpuavaan henkiseen turvaan. Aktivismista kumpuava mahdollinen turhautuminen ja toiminnan loputon luonne muuttaa muotoaan kun siitä tulee osa henkistä harjoitusta, joka palvelee omaa yhteisöä ja koko maailmaa. 

PEACEMAKERS FINLAND

Peacemakers Finland on kansainvälisen rauhanjärjestön Zen Peacemakers Internationalin paikallinen affiliaattiryhmä Suomessa. Zen Peacemakers on osa japanilaista sōtō-zen-koulukuntaa. Ryhmämme harjoituksena on säännöllinen meditaatioharjoitus ja kansalaisaktivismi, jonka pohjana on Rauhantekijän kolme periaatetta, jotka ovat:

  1. Ei-tietäminen. Omista ennakkokäsityksistä ja olettamuksista luopuminen.

  2. Kuunteleminen. Sydämen avaaminen koko maailman iloille ja suruille.

  3. Toiminta, joka kumpuaa kun olemme valmiita luopumaan ennakkokäsityksistämme ja pysähdymme kuuntelemaan. 

Peacemakers Finland ohjaa ihmisiä ympäristöaktivismiin ja vapaaehtoistoimintaan erilaisissa projekteissa, joiden tähtäimessä on maapallon ekosysteemin terve tulevaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Kannustamme ihmisiä myös käyttämään ja kehittämään ammatillisia kykyjään näihin samoihin tarkoituksiin ja pohtimaan kuinka voisimme valjastaa ammatillisen osaamisemme laajamittaiseen tietoisuuden lisäämiseen ja aktivismiin kehittämällä projekteja, kampanjoita, järjestämällä tapahtumia ja näyttelyitä. 

Kannustamme ihmisiä osallistumaan paikallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin, jotka parantavat hyvinvointiamme sekä kykyämme toimia myötätuntoisemmin ja tehokkaammin koko maailman hyväksi. Kannustamme ihmisiä pitämään hyvää huolta omasta terveydestään osallistumalla koulutuksiin ja toimintaan, jotka parantavat henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä koulutuksiin, jotka kehittävät kykyämme myötätuntoiseen vuorovaikutukseen. Kannustamme kaikkia tutkimaan omaa henkilökohtaista rooliaan osana elämän laajaa yhteenkietoutuneisuutta ja palvelemaan koko maailmaa Rauhantekijän kolmen periaatteen ja muiden harjoitteiden mukaisesti. 

IMG_5704.jpeg
IMG_0333.jpg

MENNEET TAPAHTUMAT

Peacemakers Finland on järjestänyt Suomessa kansainvälisiä retriittejä ja työpajoja syksystä 2017 alkaen. Kutsumme säännöllisesti kansainvälisiä opettajia ja asiantuntijoita tukemaan harjoitustamme rauhantekijöinä.

Sisällissotaretriitti 

Klovneriatyöpaja
Taidetyöpaja

Katuretriitti (englanniksi) 

LINKKEJÄ

Zen Peacemakers Internationalin kotisivut https://zenpeacemakers.org 
Lisätietoa Rauhantekijän Kolmesta periaatteesta.

Peacemakers Finland löytyy myös Zen Peacemakersin jäsenten omalta jäsenalustalta ZP Hive

YLEn tekemä artikkeli kesällä 2018 ensimmäistä kertaa järjestetystä Sisällissota-retriitistä (YLE)
Kirkko&Kaupungin kirjoittama artikkeli Sisällissota-retriitistä (Kirkko&Kaupunki)
Kansainvälisten buddhalaisten ympäristöaktivistien, eli Ekosattvojen kotisivut: One Earth Sangha

streetretreat2.jpg

“Meri hyväksyy kaikki vedet.”

Eihei Dogen

EMAIL

Thanks for submitting!