_dsc2913_ijas.jpg

MEDITAATIO

 

26.6.2020

Peacemakers Finlandin ohjeita meditaatioharjoituksen aloittamiseen löydät klikkaamalla tästä

Peacemakers Finland yhdistää toiminnassaan opetuksia ja harjoituksia, jotka ovat yhteydessä aktivismin ja luonnon kanssa. Tuemme eri alojen aktivistien toimintaa tarjoamalla meditaatio-ohjausta, joka auttaa aktivistejä haastavassa työssään maailman oikeudenmukaisuuden ja ekologisen tulevaisuuden suhteen. Harjoittamamme osallistuvan buddhalaisuuden muoto kehittää harjoittajan mielen selkeyttä, myötätuntoa ja rohkeutta. Näitä kaikkia ominaisuuksia tarvitaan kohdattaessa oma henkilökohtainen historiamme, sosiaaliset haasteet ja ekologisen kriisin asettama ihmiskunnan historian suurin haaste. Tarvitsemme henkilökohtaisen ja kollektiivisen muutoksen. Meditaatio muuttaa käsityksemme irrallaan olemisesta, joka on kaiken henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kärsimyksen pohjalla. Meditaation harjoittaminen luonnossa syventää ymmärrystämme elämän yhteenkietoutuneisuudesta, joka sisältää koko maailman ekologisen verkoston. Tämän oivaltaminen inspiroi meitä toimimaan sen puolesta, että koko elämä on osa meitä itseämme.


Meditaation yhtenä tavoitteena on hiljentää mielessämme käytävä dialogi, joka usein kahlitsee ajatteluamme ja toimintaamme. Tuo dialogi lajittelee ja kategorisoi asiat miellyttäviin ja epämiellyttäviin, hyviin ja huonoihin. Mutta ne kaikki ovat vain mielemme luomia kategorioita, joilla ei ole kiinteää kohdetta maailmassa. Nämä kategorisoinnit kahlitsevat luovuuttamme ja estävät meitä näkemästä maailmaa itseisarvoisena, vapaana ja täynnä mahdollisuuksia. Päänsisäinen dialogimme on kuin huippuunsa viritetty konservatiivinen itsesensuurikoneisto ja itsesuojelumekanismi. Se suojeleekin meitä onnettomuuksilta, mutta se myös ruokkii ennakkoluuloja. Se lietsoo pelkoa, estää meitä luottamasta ja näkemästä luovia ratkaisuja ihmissuhteissa ja koko elämässämme. Hiljaisen meditation avulla tulemme tietoisiksi näistä rajoituksistamme ja pystymme tarkastelemaan syitä omien pelkojemme taustalla.


Peacemakers Finlandin-meditaatio-ohjaajina meillä toimivat kaksi japanilaiseen soto-perimyslinjaan vihittyä maallikkoharjoittajaa, Mikko Rakushin Ijäs sekä Maija Myosho Ijäs.
Mikko ja Maija ovat molemmat myös kokeneita taiteilijoita ja ilmastoaktivisteja ja he tarjoavat mieluusti apua myös meditaatio-harjoituksen, aktivismin ja taiteen tekemisen väliseen dialogiin.

 

“Mikäli et löydä totuutta juuri tästä missä nyt olet, mistä muualta oletit löytäväsi sen?"

Eihei Dogen

 

EMAIL

 

Liity meidän Sähköpostilistalle / Order our Newsletter!
© 2019 Peacemakers Finland