_dsc2913_ijas.jpg

MEDITAATIO

27.11.2022

Online-meditaatiot keskiviikkoisin klo 8:00–8:40.
 

Ensikertalaiset voivat saada halutessaan opastuksen ennen tapaamista klo 7:40, mutta laita sähköpostia jos tahdot osallistua opastukseen! 


Liity tapaamiseen osoitteessa: https://helsinki.zoom.us/j/65491406934
Meeting ID: 65491406934

Vapaaehtoinen lahjoitus meditaation järjestäjille on mahdollista tehdä: 
1) MobilePayssä: Mikko Ijäs 0509122944
2) Tilisiirtona: FI7139390014206536
3) PayPalissä: www.Paypal.me/PeacemakersFinland

Peacemakers Finlandin ohjeita meditaatioharjoituksen aloittamiseen löydät klikkaamalla tästä

Peacemakers Finland yhdistää toiminnassaan opetuksia ja harjoituksia, jotka ovat yhteydessä aktivismin ja luonnon kanssa. Tuemme eri alojen aktivistien toimintaa tarjoamalla meditaatio-ohjausta, joka auttaa aktivistejä haastavassa työssään maailman oikeudenmukaisuuden ja ekologisen tulevaisuuden suhteen. Harjoittamamme osallistuvan buddhalaisuuden muoto kehittää harjoittajan mielen selkeyttä, myötätuntoa ja rohkeutta. Näitä kaikkia ominaisuuksia tarvitaan kohdattaessa oma henkilökohtainen historiamme, sosiaaliset haasteet ja ekologisen kriisin asettama ihmiskunnan historian suurin haaste. Tarvitsemme henkilökohtaisen ja kollektiivisen muutoksen. Meditaatio muuttaa käsityksemme irrallaan olemisesta, joka on kaiken henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen kärsimyksen pohjalla. Meditaation harjoittaminen luonnossa syventää ymmärrystämme elämän yhteenkietoutuneisuudesta, joka sisältää koko maailman ekologisen verkoston. Tämän oivaltaminen inspiroi meitä toimimaan sen puolesta, että koko elämä on osa meitä itseämme.

 

Meditaation yhtenä seurauksena on mielessämme käytävän dialogin hiljeneminen, joka kahlitsee ajatteluamme ja toimintaamme. Tuo dialogi lajittelee ja kategorisoi asiat miellyttäviin ja epämiellyttäviin, hyviin ja huonoihin. Mutta ne kaikki ovat vain mielemme luomia kategorioita, joilla ei ole kiinteää kohdetta maailmassa. Nämä kategorisoinnit kahlitsevat luovuuttamme ja estävät meitä näkemästä maailmaa itseisarvoisena, vapaana ja täynnä mahdollisuuksia. Sisäinen dialogimme on konservatiivinen itsesensuurikoneisto ja itsesuojelumekanismi. Sen yhtenä tehtävänä onkin suojella meitä onnettomuuksilta, mutta se myös ruokkii ennakkoluuloja. Se lietsoo pelkoa, estää meitä luottamasta ja näkemästä luovia ratkaisuja ihmissuhteissa ja koko elämässämme. Hiljaisen meditation kautta tulemme tietoisiksi näistä rajoituksistamme ja pystymme tarkastelemaan syitä omien pelkojemme taustalla.


Peacemakers Finlandin-meditaatio-ohjaajina meillä toimii japanilaiseen sōtō-perimyslinjaan vihitty Mikko Rakushin Kendō Ijäs sekä maallikkoharjoittaja Maija Myōshō Ijäs.
Mikko ja Maija ovat molemmat myös kokeneita taiteilijoita ja ilmastoaktivisteja ja he tarjoavat mieluusti apua myös meditaatio-harjoituksen, aktivismin ja taiteen tekemisen väliseen dialogiin.

EMAIL

Thanks for submitting!